viber whatsapp
Звоните нам сегодня
Болгария: +359 877 925 257
+359 878 925 257 | Москва: +7 968 994-98-38
ru en bg
fb vk inst
ru en bg

Готовые решения

Подберите мне жилье

Город

Количество комнат

Email

Введите правильный адрес электронной почты

Телефон

Введите номер телефона в указанном формате

Комментарий

Блог

Все новости
Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Дек01
Декларация за поверителност
Декларация за поверителност

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашите услуги!

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Союз Застройщиков ООД. Използването на интернет страниците на Союз Застройщиков ООД и в частност уебсайта sz-souz.com е възможно без указания за лични данни, въпреки че ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашите уебсайтове, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните ("ОРЗД").

Администратор на личните данни на потребителите на нашия уебсайт е:

Союз Застройщиков ООД, ЕИК 204111783
Седалище и адрес на управление: гр.Поморие, ул. Тутхон 28
Телефон: +359 878 925 257
E-mail: souzbg@gmail.com
Лице за контакт: Анастасия Юрьевна Коновалова

В настоящата декларация за поверителност искаме да Ви предоставим информация за себе си, за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на данни, като Ви информираме за обработката на Вашите лични данни.

II. Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на уебсайта:
•    При попълване на Форма "Свяжитесь с агентом", ние събираме следните лични данни: Име, Телефон, И-мейл;
•    При попълване на Форма "Контакт с нас"/"Направете запитване", ние събираме следните лични данни: Име, Телефон, И-мейл;
•    Чрез уебсайта sz-souz.com ние събираме лични данни за статистики за посещенията и потребителско поведение;

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:
Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:
•    Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
•    Обработване на новопубликувани оферти на уебсайта
•    Подпомагане, включително даване на отговори на въпроси във връзка с офертите в уебсайта или предоставяните услуги
•    Повишаване защитата на данните и сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

IV. Защита на нашите законни интереси
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:
•    Мерки за защита на уебсайта и потребителите на sz-souz.com срещу кибератаки;
•    Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
•    Мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

V. Предоставяне на лични данни на трети страни
Союз Застройщиков ООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно Союз Застройщиков ООД да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни или самостоятелни администратори.

Обработващите лични данни са трети страни, които могат да използват Вашите лични данни само по начина, определен в споразумението между Союз Застройщиков ООД и тях, за целите посочени в настоящата политика. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация освен нас. Те ще съхраняват Вашата информация сигурно и за период, който предварително сме им задали.

•    Доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Союз Застройщиков ООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

•    Регулаторни административни органи, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
Споделянето на данните на потребителите с трети страни се извъшрва съгласно законовите разпоредби в областта на защита на данните и поверителността на информацията.

VI. Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни
Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

VII. Права на потребителя
Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на sz-souz.com:
•    да изисква потвърждение, относно обработване на личните му данни;
•    да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.
•    коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;
•    изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:
•    те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
•    потребителят е оттеглил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
•    упражнява законно право на възражение; или
•    те са били незаконно обработвани; или
•    е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:
•    за да се изпълни законово задължение; или
•    за да се установи, упражни или защити правна претенция;

За да упражните правата си, можете да се да се свържете с sz-souz.com като използвате данните за контакт, посочени по-горе.
Можете също по всяко време да поискате информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни посредством директно запитване на посочения по горе е-mail адрес и телефон.
Отговор на всички валидни искания, предявени към sz-souz.com ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

•    Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:

•    обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;
и
•    обработването се извършва с автоматично средство.

•    Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;
Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

•    Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

VIII. Данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация, ние събираме информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следната информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт:

•    дата и време на посещение;
•    количество данни, изпратено в байтове;
•    източник на посещението;
•    използван браузър;
•    операционна система;
•    ИП адрес.

IX. Възможности за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт, както и пряка комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично в платформата за електронна поща. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Не прехвърляме тези лични данни на трети страни.

Субектът на данни има възможност да осъществи контакт или да попълни запитване с посочване на лични данни (име, телефон, електронен адрес). Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел.

С попълването на формите за обратна връзка и запитване на уеб сайта, се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги и използван от съответния обект и датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Лицата, поискали контакт през нашия уебсайт могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на попълването на формите, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.
Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Лице за защита на данните, специално определен в настоящата декларация за защита на данните, както и всички служители на администратора, са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

X. Промяна на Декларацията за поверителност
Запазваме си правото да извършваме промени в настоящата Декларация за поверителност
Настоящата Декларация за поверителност е последно обновена на 25.05.2018 г.
Все новости
Подпишитесь на рассылку
Наши контакты Офис:

Болгария, г. Поморие, область Бургас, ул. «Тутхон» №28 (пересечение улиц «Професор Стоянов» и «Тутхон»)

Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 11, офис 31

Телефоны:

+359 877 925 257
+359 878 925 257

© 2024 Союз Застройщиков. Конфиденциальность. Все права защищены
Продвижение и создание сайтов - SO.USE